Психологічні проблеми формування навичок вивчення іноземної мови в дітей від трьох до шести років

$5.00

Categories: ,

Description

У монографії представлено розроблену й апробовану методику формування навичок вивчення іноземної мови в дітей трьох-шести років. На основі аналізу психолого-педагогічних досліджень з’ясовано особливості процесу формуванням іншомовної комунікативної компетентності дошкільників. Запропоновані методики дають можливість вчителю іноземних мов сприяти задоволенню пізнавальних потреб дитини і одночасно впливати на рівень викладання іноземних мов.

Для науковців викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, учителів і психологів.

168 с.